Uno regler

Uno er et kortspill som har vært populært i flere tiår. Uno er et morsomt og spennende spill som ligner veldig på vri-åtter. Det er enkelt å lære, slik at hele familien kan delta. Å spille dette spillet krever begrensede regler, men med spesialkort kan spillet bli enda mer spennende.

Kortspill regler

Uno kommer med sine egne regler, men mange velger å lage enda flere for å gjøre spillet mer personlig. De offisielle Uno regler ble opprinnelig laget av Robbins, og kan variere litt avhengig av hvor i verden det er produsert og hvor gammelt det er. Alle kortene har en farge og et tall på seg. Tallet viser hvor mange poeng kortet er verdt. Fargen viser hvilken type kort det er. Hvert kort har også en tekstboks som forklarer dens funksjon. 

Det skal spilles av to eller flere spillere og hver spiller får syv kort. Det øverste kortet i stokken snus for å starte spillet. Målet er å bli kvitt alle de syv hemmelige kortene som hver spiller får utdelt ved å matche kortet som ligger øverst på bordet. Hver spiller må holde kortene tett til brystet slik at de ikke blir avslørt. 

Når det er din tur i spillet, så prøv å legge et kort fra hånden ned på bordet med forsiden opp. For å legge på må kortet enten være av samme farge, samme tall eller et spesialkort. Hvis man legger på et kort med samme tall, men en annen farge, starter man en ny farge. Spesialkort med farge kan kun legges på den samme fargen. For eksempel; et grønt spesialkort kan ikke legges på en gul eller rød 2’er.

Om du ikke har passende kort, kan du legge på enten “skift farge” eller “skift hånd” kortene. Ellers må du trekke tre kort fra bunken og melde “pass” om ingen av disse passer inn. Du kan spare spesialkortene dine til senere hvis du vil. Neste spiller har lov til å legge på kortene dine eller legge sine egne, men de må alltid følge reglene.

Spillets slutt

Når man ikke har flere kort på hånden, er spillet slutt. Hvis du sitter med ett siste kort må du si “Uno”, ellers må du trekke tre straffekort fra bunken. Personen som blir kvitt alle kortene først eller har oppnådd 500 poeng vinner runden. De andre spillerne kan telle poengene som finnes i de kortene de fortsatt har på hånden. 

Kortene fra 0 til 9 har alle en verdi. “Trekk to-kort” er verdt 20, stoppkort og vendekort 20, vrikort 50 og vri og trekk fire-kort/bytt hånd-kort 50 poeng. Disse poengene kan brukes på flere måter. Du kan gi dem til vinneren for å se hvem som har de fleste plusspoengene etter flere runder, eller du kan dele ut minuspoeng til alle og se hvem som ender opp med færrest poeng som taper.

Spesialkort

Uno inneholder mange forskjellige typer spesialkort som gir de ulike reglene. Dette inkluderer Hopp over, Trekk to, Vrikort/Skift farge, Shift farge og trekk fire og Shift farge og bytt hånd. Disse alle har et sett med instruksjoner som må følges for at spillet skal virke som den skal. 

  • Hopp over: Den neste spilleren får ikke legge ned eller trekke kort, men må stå over en runde.
  • Trekk to: Neste spiller må trekke to straffekort fra bunken og ikke legge ned noen kort.
  • Snu: Retningen på spillet snus slik at den som la ned dette kortet før deg, blir personen som skal legge ned etter deg. Det fortsetter til et annet snukort blir lagt ned.
  • Vrikort/Skift farge: Det er spilleren som legger dette kortet som bestemmer hvilken farge som skal gjelde videre i spillet, og den kan endres når som helst. Det kan ikke spilles som det siste kortet før man vinner.
  • Skift farge og trekk fire: Som et vanlig vrikort må spilleren som er neste opp, ta fire kort fra bunken i tillegg.
  • Skift farge og bytt hånd: Når denne kortet legges, kan spilleren som la det bestemme hvilken farge som gjelder videre og bytte hånd med en annen. Det er ofte lurt å velge den spilleren med færrest kort. Som alle andre spillkort kan det benyttes når man selv ønsker, men man kan ikke vinne med det.